Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamayamar mayamar
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamayamar mayamar
8412 60de 500
Reposted fromcorvax corvax viamayamar mayamar
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viamayamar mayamar
6596 c980 500
Reposted fromkitana kitana viamayamar mayamar
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viablackheartgirl blackheartgirl
Ludzie zawsze sprawiają nam zawód i niemądrze jest oczekiwać od nich zbyt wiele.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaznikajac znikajac
0520 9d80
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaznikajac znikajac
2220 68c6 500
5060 f36f
Reposted fromankess ankess viaznikajac znikajac
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaznikajac znikajac
sówka :3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaznikajac znikajac
7887 708e
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaznikajac znikajac
0951 792d
Reposted fromemms emms viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl