Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaoutofmyhead outofmyhead
2205 899a
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vianotthesame notthesame

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viaoutofmyhead outofmyhead
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viaoutofmyhead outofmyhead
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku ?
— Stephen King
Kochaj mnie, wspieraj mnie, szanuj i pomagaj, mam nadzieję chyba, że zbyt wiele nie wymagam.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo
Dawniej małżeństwo było na dobre i złe. Teraz jak jest źle to ludzie od razu od siebie uciekają.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianotthesame notthesame
5571 03e0
Reposted frommittland mittland vianotthesame notthesame
5330 6bce
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viakotpsot kotpsot
3850 14c7
Reposted fromkimik kimik viazamknioczy zamknioczy
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo
1101 f9c2
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatazniebieskimi tazniebieskimi
0285 8e9e 500
1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viazamknioczy zamknioczy
7084 b7a0
Reposted fromsaiwala saiwala viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl