Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tęsknię za Tobą. Bez Ciebie mam wrażenie, że wszystkiego jest tylko połowa.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamothsdevourer mothsdevourer
6627 02e0
Reposted frompurrn purrn viamothsdevourer mothsdevourer
2384 0b27 500
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
2386 2358 500
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
Teraz muszę wyjść. Nie mam pojęcia, kiedy wrócę. Nie chcę się do niczego zobowiązywać. Idę na miasto, przyniosę ciasto.
— Agnieszka Osiecka, Biała bluzka
Reposted fromnatory natory viamothsdevourer mothsdevourer

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
2030 7c13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
5757 436c 500
Reposted fromseaweed seaweed viamothsdevourer mothsdevourer
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamothsdevourer mothsdevourer
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
9216 e9f3 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamothsdevourer mothsdevourer
0817 9da8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viablakablaka blakablaka
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca viazabka zabka
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

5841 9326 500
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viamothsdevourer mothsdevourer
1829 fc32
5541 a887
Reposted fromtwice twice viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl